Hansanderssonentreprenad

Lagersaldo och prislista!

Uppdaterad: 2023-02-03 01:34

  • * Beställningsvaror blandas tisdagar och torsdagar, order senast kl. 14.00 och kan hämtas tidigast dag efter blandning. Beställs via e-post: info@haeab.se.
  • ** Beställningsvara, Citykross 4-8 minsta mängd 24 ton, Citykross 8-16, 16,32, 90-150 minsta mängd 38 ton. Citykross 32-63 minsta mängd 39 ton, Regnbädd växtjord minsta mängd 24 ton, Regnbädd mineral 8-16 minsta mängd 30,5 ton, Regnbädd mineral 32-63 minsta mängd 31,5 ton, Bioboost minsta mängd 2,3 ton. 
  • *** Kan innehålla krossad natursten.
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB, Lillsjövägen 23, 136 50 Jordbro | Telefon: 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 1600
471,44 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1600
585,01 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-8 1600
2014,20 ton
156,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS *** 0-16 1700
696,61 ton
149,00 SEK
BERGKROSS 0-32 1700
10594,11 ton
141,00 SEK
BERGKROSS 0-63 1750
609,25 ton
128,00 SEK
BERGKROSS 0-90 1750
3264,76 ton
121,00 SEK
BERGKROSS 0-200 1700
4199,51 ton
108,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 1400
493,00 ton
275,00 SEK
216,07 ton
319,00 SEK
MAKADAM 4-8 1400
1599,16 ton
198,00 SEK
MAKADAM 8-16 1400
4736,70 ton
198,00 SEK
MAKADAM 16-32 1400
1999,33 ton
166,00 SEK
MAKADAM 32-63 1430
3955,38 ton
152,00 SEK
MAKADAM 32-90 1410
2849,06 ton
144,00 SEK
MAKADAM 63-90 1400
952,02 ton
148,00 SEK
MAKADAM 90-150 1400
1794,44 ton
135,00 SEK

Grusprodukter

Naturgrus
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 1500
3380,81 ton
156,00 SEK
149,44 ton
222,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 1800
41408,68 ton
132,00 SEK
204,72 ton
179,00 SEK
Singel
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
NATURSINGEL 5-16 1700
3239,14 ton
180,00 SEK
105,05 ton
228,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 1600
929,29 ton
132,00 SEK
Sten
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
NATURSTEN 32-63 1600
1171,99 ton
152,00 SEK
NATURSTEN 63-90 1660
559,74 ton
148,00 SEK
NATURSTEN 90-200 1660
210,53 ton
330,00 SEK
NATURSTEN PLOCKHÖG 300 > 1450
95,58 ton
330,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 1530
2418,58 ton
24,00 SEK
297,46 ton
36,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 1600
1087,57 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-150
0,00 ton
12,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-90 1600
3140,17 ton
24,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
30,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-200
0,00 ton
12,00 SEK
Grus & Stenprodukter ÅV
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRUSFYLLNING 90/10 ÅV 0-16 1700
692,60 ton
0,00 SEK
200,00 ton
0,00 SEK
ÅV-MIX 0-63 1600
5227,72 ton
48,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 1700
6751,91 ton
42,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 1700
2955,95 ton
30,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 1500
2892,70 ton
40,00 SEK
33,00 ton
40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0-70 1300
439,54 ton
45,00 SEK
JORDFYLLNING BESTÄLLNING 0-32 1700
850,64 ton
10,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-63 1600
351,02 ton
0,00 SEK
300,00 ton
0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 1500
920,85 ton
132,00 SEK
157,52 ton
132,00 SEK

Hasselfors

Gräsytor, anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD 0701 1300
291,23 ton
305,00 SEK
164,93 ton
350,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A * 0702 1300
0,00 ton
372,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B * 0703 1250
0,00 ton
438,00 SEK
GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD 0710 1300
376,17 ton
303,00 SEK
140,24 ton
348,00 SEK
ÄNGSGRUS 0737 1500
464,88 ton
263,00 SEK
ÄNGSJORD 0738 1400
592,75 ton
359,00 SEK
UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 * 0741 1450
0,00 ton
555,00 SEK
Gräsytor, skötsel
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
K-DRESS 0721 1050
0,00 ton
672,00 SEK
Växtbäddar - Anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 0715 1200
0,00 ton
372,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E MINERALGÖDSLAD 0716 1200
0,00 ton
392,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD 0717 1200
1948,15 ton
368,00 SEK
231,37 ton
413,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E BOOST 10 * 0718 1200
0,00 ton
555,00 SEK
RABATTJORD 0720 700
0,00 ton
800,00 SEK
RHODODENDRONJORD 0725 800
208,89 ton
736,00 SEK
FRILANDSJORD 0727 1000
66,79 ton
609,00 SEK
Växtbäddar - AMA-jordar för busk- och trädplantering
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
VÄXTJORD TYP A 0730 1250
771,61 ton
363,00 SEK
331,25 ton
408,00 SEK
VÄXTJORD TYP B 0732 1250
951,96 ton
436,00 SEK
VÄXTJORD TYP C 0734 1000
204,52 ton
1282,00 SEK
VÄXTJORD TYP D 0735 1300
0,00 ton
415,00 SEK
Växtjordar - mineraljordar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MINERALJORD TYP A 0731 1400
0,00 ton
280,00 SEK
155,99 ton
325,00 SEK
MINERALJORD TYP C * 0733 1200
0,00 ton
978,00 SEK
MINERALJORD TYP B 0739 1700
192,37 ton
259,00 SEK
Regnbäddar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
REGNBÄDD VÄXTJORD ** 0792 1400
0,00 ton
914,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 8-16 ** 07930816 1700
0,00 ton
745,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 32-63** 07933263 1700
0,00 ton
677,00 SEK
Citykross
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
CITYKROSS 2-6 07970206 1300
394,74 ton
954,00 SEK
CITYKROSS 4-8 ** 07970408 1300
0,00 ton
887,00 SEK
CITYKROSS 8-16 ** 07970816 1400
0,00 ton
678,00 SEK
CITYKROSS 16-32 ** 07971632 1500
0,00 ton
640,00 SEK
CITYKROSS 32-63 ** 07973263 1500
0,00 ton
615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 07973290 1500
388,00 ton
582,00 SEK
CITYKROSS 90-150 ** 07979015 1700
0,00 ton
560,00 SEK
Övrigt
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BIOKOLBOOST ** 0728387 640
0,00 ton
4401,00 SEK
FALLSKYDDSFLIS 5-30 0752 400
71,59 ton
1985,00 SEK
PIMPSTEN 2-8 74005 700
155,78 ton
2270,00 SEK
BIOKOL EBC 1,9 KBM S0790EBC 420
82,00 ton
5780,00 SEK

Fiberduk

Fiberduk - Hel rulle
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
Jordbrotippen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
FIBERDUK TS09 750 KVM 5M 5M X 150M / N1
21,00 st
4463,00 SEK
13,00 st
4463,00 SEK
FIBERDUK TS09 800 KVM 4M 4M X 200M / N1
9,00 st
4760,00 SEK
2,00 st
4760,00 SEK
FIBERDUK TS30 300 KVM 2M 2M X 150M / N2
29,00 st
2320,00 SEK
FIBERDUK TS30 500 KVM 5M 5M X 100M / N2
18,00 st
3870,00 SEK
FIBERDUK TS30 600 KVM 4M 4M X 150M / N2
32,00 st
4645,00 SEK
9,00 st
4645,00 SEK
FIBERDUK TS50 500 KVM 5M 5M X 100M / N3
17,00 st
5020,00 SEK
Fiberduk - Bit
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
Jordbrotippen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 BIT 5M 5M X 150M / N1
470,00 kvm
11,90 SEK
FIBERDUK TS30 BIT 5M 5X X 100M / N2
298,00 kvm
15,40 SEK

Vägsalt

Varuslag Mängd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID SÄCK / 1 KBM 1000
14,00 st
3752,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek längd / bredd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 5,5 M X 0,90 M 800
106,00 st
40,00 SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BARKMULL 0-10 570
248,26 ton
466,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 220
70,62 ton
1308,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 420
97,45 ton
947,00 SEK
  • Jordbrotippen Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro  |  Hitta hit
  • Hanvedsmossen Hummeltorpsvägen 5 147 91 Grödinge   |  Hitta hit