Hansanderssonentreprenad

Lagersaldo och prislista!

Uppdaterad: 2023-10-04 12:08

  • * Beställningsvaror blandas tisdagar och torsdagar, order senast kl. 14.00 och kan hämtas tidigast dag efter blandning. Beställs via e-post: info@haeab.se.
  • ** Beställningsvara, Citykross 4-8 minsta mängd 24 ton, Citykross 8-16, 16,32, 90-150 minsta mängd 38 ton. Citykross 32-63 minsta mängd 39 ton, Regnbädd växtjord minsta mängd 24 ton, Regnbädd mineral 8-16 minsta mängd 30,5 ton, Regnbädd mineral 32-63 minsta mängd 31,5 ton, Bioboost minsta mängd 2,3 ton. 
  • *** Kan innehålla krossad natursten.
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB, Lillsjövägen 23, 136 50 Jordbro | Telefon: 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 1600
1651,80 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1600
729,48 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-8 1600
94,14 ton
156,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS *** 0-16 1700
871,94 ton
149,00 SEK
BERGKROSS 0-32 1700
7192,55 ton
141,00 SEK
BERGKROSS 0-63 1750
493,41 ton
128,00 SEK
BERGKROSS 0-90 1750
2723,06 ton
121,00 SEK
BERGKROSS 0-150 1700
2003,64 ton
108,00 SEK
BERGKROSS BESTÄLLNING 0-200 1700
0,00 ton
108,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 1400
1379,89 ton
275,00 SEK
MAKADAM 4-8 1400
479,72 ton
198,00 SEK
MAKADAM 8-16 1400
814,62 ton
198,00 SEK
MAKADAM 16-32 1400
415,62 ton
166,00 SEK
MAKADAM 32-63 1430
2889,96 ton
152,00 SEK
MAKADAM 32-90 1410
2075,42 ton
144,00 SEK
MAKADAM 63-90 1400
483,16 ton
148,00 SEK
MAKADAM 90-150 1400
1447,08 ton
135,00 SEK

Grusprodukter

Naturgrus
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 1500
885,37 ton
156,00 SEK
150,59 ton
222,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 1800
65945,34 ton
132,00 SEK
83,18 ton
179,00 SEK
Singel
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
NATURSINGEL 5-16 1700
4080,23 ton
180,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 1600
540,70 ton
132,00 SEK
Sten
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
NATURSTEN 32-63 1600
869,77 ton
152,00 SEK
NATURSTEN 63-90 1660
511,12 ton
148,00 SEK
NATURSTEN 90-200 1660
45,18 ton
330,00 SEK
NATURSTEN PLOCKHÖG 300 > 1450
129,34 ton
330,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 1530
2866,44 ton
24,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 1600
90,70 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-150
0,00 ton
12,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-90 1600
7083,58 ton
24,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
30,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-200
0,00 ton
12,00 SEK
Grus & Stenprodukter ÅV
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRUSFYLLNING 90/10 ÅV 0-16 1700
0,00 ton
0,00 SEK
91,33 ton
0,00 SEK
ÅV-MIX 0-63 1600
3594,21 ton
48,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 1700
4791,52 ton
42,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 1700
959,47 ton
30,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 1500
2735,08 ton
40,00 SEK
0,00 ton
40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0-70 1300
2123,06 ton
45,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-32 1700
333,24 ton
10,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-63 1600
4291,70 ton
0,00 SEK
185,78 ton
0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 1500
1791,76 ton
132,00 SEK
149,40 ton
132,00 SEK

Hasselfors

Gräsytor, anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD 0701 1300
49,80 ton
305,00 SEK
101,31 ton
350,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A * 0702 1300
0,00 ton
386,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B * 0703 1250
0,00 ton
453,00 SEK
GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD 0710 1300
925,33 ton
303,00 SEK
107,18 ton
348,00 SEK
ÄNGSGRUS * 0737 1500
0,00 ton
263,00 SEK
ÄNGSJORD 0738 1400
641,44 ton
362,00 SEK
UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 * 0741 1450
0,00 ton
562,00 SEK
Gräsytor, skötsel
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
K-DRESS 0721 1050
245,64 ton
691,00 SEK
Växtbäddar - Anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD * 0715 1200
0,00 ton
380,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E MINERALGÖDSLAD 0716 1200
135,32 ton
403,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD 0717 1200
1647,94 ton
368,00 SEK
294,48 ton
413,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E BOOST 10 * 0718 1200
14,78 ton
640,00 SEK
RABATTJORD 0720 700
48,94 ton
866,00 SEK
R-DRESS * 0724 800
0,00 ton
937,00 SEK
RHODODENDRONJORD 0725 800
98,97 ton
762,00 SEK
FRILANDSJORD 0727 1000
193,08 ton
658,00 SEK
Växtbäddar - AMA-jordar för busk- och trädplantering
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
VÄXTJORD TYP A 0730 1250
638,86 ton
363,00 SEK
192,33 ton
408,00 SEK
VÄXTJORD TYP B 0732 1250
360,34 ton
436,00 SEK
VÄXTJORD TYP C 0734 1000
247,64 ton
1282,00 SEK
VÄXTJORD TYP D 0735 1300
142,12 ton
431,00 SEK
Växtjordar - mineraljordar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MINERALJORD TYP A 0731 1500
149,42 ton
280,00 SEK
255,66 ton
325,00 SEK
MINERALJORD TYP C * 0733 1200
0,00 ton
978,00 SEK
MINERALJORD TYP B 0739 1700
1686,10 ton
259,00 SEK
Regnbäddar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
REGNBÄDD VÄXTJORD * 0792 1400
0,00 ton
950,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 8-16 * 07930816 1700
0,00 ton
768,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 32-63 * 07933263 1700
0,00 ton
698,00 SEK
Citykross
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
CITYKROSS 2-6 07970206 1300
134,06 ton
954,00 SEK
CITYKROSS 4-8 * 07970408 1300
0,00 ton
894,00 SEK
CITYKROSS 8-16 * 07970816 1400
0,00 ton
678,00 SEK
CITYKROSS 16-32 * 07971632 1500
0,00 ton
640,00 SEK
CITYKROSS 32-63 * 07973263 1500
0,00 ton
615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 07973290 1500
192,08 ton
582,00 SEK
CITYKROSS 90-150 * 07979015 1700
0,00 ton
560,00 SEK
Övrigt
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BIOKOL EBC 1,9 KBM S0790EBC 250
33,00 ton
6156,00 SEK
BIOKOLBOOST * 0728387 640
0,00 ton
4806,00 SEK
FALLSKYDDSFLIS 5-30 0752 400
26,34 ton
2098,00 SEK
PIMPSTEN 2-8 74005 700
186,60 ton
2270,00 SEK

Fiberduk

Fiberduk - Hel rulle
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
Jordbrotippen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
FIBERDUK TS09 750 KVM 5M 5M X 150M / N1
21,00 st
4463,00 SEK
13,00 st
4463,00 SEK
FIBERDUK TS09 800 KVM 4M 4M X 200M / N1
9,00 st
4760,00 SEK
FIBERDUK TS30 300 KVM 2M 2M X 150M / N2
74,00 st
2580,00 SEK
FIBERDUK TS30 500 KVM 5M 5M X 100M / N2
0,00 st
3990,00 SEK
25,00 st
3990,00 SEK
FIBERDUK TS30 600 KVM 4M 4M X 150M / N2
20,00 st
4675,00 SEK
38,00 st
4675,00 SEK
FIBERDUK TS50 500 KVM 5M 5M X 100M / N3
13,00 st
5020,00 SEK
Fiberduk - Bit
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
Jordbrotippen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 BIT 5M 5M X 150M / N1
100,00 kvm
11,90 SEK

Vägsalt

Varuslag Mängd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID SÄCK / 1 KBM 1000
26,00 st
6768,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek längd / bredd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 5,5 M X 0,90 M 800
103,00 st
40,00 SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BARKMULL 0-10 570
75,67 ton
550,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 220
59,48 ton
1836,00 SEK
TÄCKBARK 10-40 420
64,52 ton
1050,00 SEK
  • Jordbrotippen Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro  |  Hitta hit
  • Hanvedsmossen Hummeltorpsvägen 5 147 91 Grödinge   |  Hitta hit