Lagersaldo

Uppdaterad: 2021-01-18 14:19:44

  • * Beställningsvara.
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2
STENMJÖL 0-4
STENMJÖL 0-8
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS 0-16
BERGKROSS 0-32
BERGKROSS 0-63
BERGKROSS 0-90
BERGKROSS 0-200
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6
MAKADAM 4-8
MAKADAM 8-16
MAKADAM 16-32
MAKADAM 32-63
MAKADAM 32-90
MAKADAM 63-90
MAKADAM 90-150

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 245,69 | 30,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 290,09 | 20,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-63
ASFALTSKROSS 0-150
Betong
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-63 0,00 | 25,00 SEK
BETONGKROSS 0-90 0,00 | 20,00 SEK
BETONGKROSS 0-200 0,00 | 10,00 SEK
ÅV-mix
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ÅV-MIX 0-63 0,00 | 40,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 0,00 | 35,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 0,00 | 25,00 SEK
Grusprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 156,05 | 185,00 SEK
NATURSINGEL 5-16 278,30 | 190,00 SEK
NATURSINGEL 16-32
NATURSTEN 32-63
NATURSTEN 63-90
NATURSTEN 90-200
RÖRGRAVSGRUS 0-8 698,56 | 149,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 308,36 | 40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0,00 | 45,00 SEK
JORDFYLLNING 0-63 125,24 | 0,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-200 203,18 | 0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 329,54 | 110,00 SEK

Hasselfors

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
0710 GRÄSMATTEJORD 257,06 | 304,00 SEK
0711 GRÄSMATTEJORD BIO 370,20 | 329,00 SEK
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG 359,68 | 394,00 SEK
0720 RABATTJORD
0721 K-DRESS JORD
0725 RHODODENDRONJORD
0727 FRILANDSJORD
0730 VÄXTJORD TYP A 257,28 | 373,00 SEK
0731 MINERALJORD 251,46 | 282,00 SEK
0732 VÄXTJORD TYP B
0733 MINERALJORD TYP C *
0734 VÄXTJORD TYP C
0735 VÄXTJORD TYP D
0738 ÄNGSJORD
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20
CITYKROSS 2-6
CITYKROSS 32-63
CITYKROSS 32-90
CITYKROSS * 4-8
CITYKROSS * 8-16
CITYKROSS * 16-32

Fiberduk

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 HEL 2M 3200,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 4M 7400,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 5M 11250,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 2M 9300,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 4M 11400,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 5M 500,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS50 HEL 5M 500,00 | 8,65 SEK

Vägsalt

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID 3,00 | 3074,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
BARKMULL 0-10
BIOKOL 1,5 KBM
BIOKOL EBC 1,86 KMB
FLIS TILL LEKPARKER 20-80
TÄCK BARK 10-40
  • ** Kan innehålla krossad natursten
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro | 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se