Hansanderssonentreprenad

Lagersaldo och prislista!

Uppdaterad: 2022-11-29 22:18

  • * Beställningsvaror blandas tisdagar och torsdagar, order senast kl. 14.00 och kan hämtas tidigast dag efter blandning. Beställs via e-post: info@haeab.se.
  • ** Beställningsvara, Citykross 4-8 minsta mängd 24 ton, Citykross 8-16, 16,32, 90-150 minsta mängd 38 ton. Citykross 32-63 minsta mängd 39 ton, Regnbädd växtjord minsta mängd 24 ton, Regnbädd mineral 8-16 minsta mängd 30,5 ton, Regnbädd mineral 32-63 minsta mängd 31,5 ton, Bioboost minsta mängd 2,3 ton. 
  • *** Kan innehålla krossad natursten.
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB, Lillsjövägen 23, 136 50 Jordbro | Telefon: 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 1600
500,00 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1600
1121,49 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-8 1600
2500,00 ton
156,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS *** 0-16 1700
1933,21 ton
149,00 SEK
BERGKROSS 0-32 1700
4741,18 ton
141,00 SEK
BERGKROSS 0-63 1750
617,38 ton
128,00 SEK
BERGKROSS 0-90 1750
728,27 ton
121,00 SEK
BERGKROSS 0-200 1700
4310,87 ton
108,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 1400
691,39 ton
275,00 SEK
185,50 ton
319,00 SEK
MAKADAM 4-8 1400
1965,82 ton
234,00 SEK
MAKADAM 8-16 1400
506,66 ton
198,00 SEK
MAKADAM 16-32 1400
108,42 ton
166,00 SEK
MAKADAM 32-63 1430
448,95 ton
152,00 SEK
MAKADAM 32-90 1410
488,12 ton
144,00 SEK
MAKADAM 63-90 1400
706,36 ton
148,00 SEK
MAKADAM 90-150 1400
2026,38 ton
135,00 SEK

Grusprodukter

Naturgrus
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 1500
3539,24 ton
156,00 SEK
165,92 ton
222,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 1800
30841,95 ton
132,00 SEK
236,78 ton
179,00 SEK
Singel
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
NATURSINGEL 5-16 1700
2612,78 ton
180,00 SEK
114,82 ton
228,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 1600
951,13 ton
132,00 SEK
Sten
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
NATURSTEN 32-63 1600
1196,86 ton
152,00 SEK
NATURSTEN 63-90 1660
560,81 ton
148,00 SEK
NATURSTEN 90-200 1660
98,53 ton
330,00 SEK
NATURSTEN PLOCKHÖG 300 > 1450
145,72 ton
330,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 1530
4000,00 ton
24,00 SEK
203,34 ton
36,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 1600
2583,83 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-150
0,00 ton
12,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-90 1600
4433,72 ton
24,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
30,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-200
0,00 ton
12,00 SEK
Grus & Stenprodukter ÅV
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRUSFYLLNING 90/10 ÅV 0-16 1700
0,00 ton
0,00 SEK
57,64 ton
0,00 SEK
ÅV-MIX 0-63 1600
1296,14 ton
48,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 1700
7172,25 ton
42,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 1700
237,38 ton
30,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 1500
2892,70 ton
40,00 SEK
46,32 ton
40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0-70 1300
38,79 ton
45,00 SEK
JORDFYLLNING BESTÄLLNING 0-32 1700
988,10 ton
10,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-63 1600
823,34 ton
0,00 SEK
200,00 ton
0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 1500
465,08 ton
132,00 SEK
250,00 ton
132,00 SEK

Hasselfors

Gräsytor, anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD 0701 1300
325,28 ton
305,00 SEK
176,45 ton
350,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A * 0702 1300
0,00 ton
372,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B * 0703 1250
0,00 ton
438,00 SEK
GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD 0710 1300
344,94 ton
303,00 SEK
247,64 ton
348,00 SEK
ÄNGSGRUS 0737 1500
464,88 ton
263,00 SEK
ÄNGSJORD 0738 1400
42,39 ton
359,00 SEK
UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 * 0741 1450
0,00 ton
555,00 SEK
Gräsytor, skötsel
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
K-DRESS 0721 1050
92,30 ton
672,00 SEK
Växtbäddar - Anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 0715 1200
139,35 ton
372,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E MINERALGÖDSLAD 0716 1200
45,00 ton
392,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD 0717 1200
1200,00 ton
368,00 SEK
407,16 ton
413,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E BOOST 10 * 0718 1200
0,00 ton
555,00 SEK
RABATTJORD 0720 700
20,94 ton
800,00 SEK
RHODODENDRONJORD 0725 800
219,35 ton
736,00 SEK
FRILANDSJORD 0727 1000
124,79 ton
609,00 SEK
Växtbäddar - AMA-jordar för busk- och trädplantering
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
VÄXTJORD TYP A 0730 1250
574,90 ton
363,00 SEK
283,00 ton
408,00 SEK
VÄXTJORD TYP B 0732 1250
489,99 ton
436,00 SEK
VÄXTJORD TYP C 0734 1000
118,02 ton
1282,00 SEK
VÄXTJORD TYP D 0735 1300
27,98 ton
415,00 SEK
Växtjordar - mineraljordar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MINERALJORD TYP A 0731 1400
203,98 ton
280,00 SEK
320,90 ton
325,00 SEK
MINERALJORD TYP C * 0733 1200
0,00 ton
978,00 SEK
MINERALJORD TYP B 0739 1700
248,23 ton
259,00 SEK
Regnbäddar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
REGNBÄDD VÄXTJORD ** 0792 1400
0,00 ton
914,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 8-16 ** 07930816 1700
0,00 ton
745,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 32-63** 07933263 1700
0,00 ton
677,00 SEK
Citykross
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
CITYKROSS 2-6 07970206 1300
205,38 ton
954,00 SEK
CITYKROSS 4-8 ** 07970408 1300
0,00 ton
887,00 SEK
CITYKROSS 8-16 ** 07970816 1400
0,00 ton
678,00 SEK
CITYKROSS 16-32 ** 07971632 1500
0,00 ton
640,00 SEK
CITYKROSS 32-63 ** 07973263 1500
0,00 ton
615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 07973290 1500
230,40 ton
582,00 SEK
CITYKROSS 90-150 ** 07979015 1700
0,00 ton
560,00 SEK
Övrigt
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BIOKOLBOOST ** 0728387 640
0,00 ton
4401,00 SEK
FALLSKYDDSFLIS 5-30 0752 400
104,66 ton
1916,00 SEK
PIMPSTEN 2-8 74005 700
109,08 ton
2270,00 SEK
BIOKOL EBC 1,9 KBM S0790EBC 420
65,00 ton
5780,00 SEK

Fiberduk

Fiberduk - Hel rulle
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
Jordbrotippen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
FIBERDUK TS09 750 KVM 5M 5M X 150M / N1
21,00 st
4463,00 SEK
13,00 st
4463,00 SEK
FIBERDUK TS09 800 KVM 4M 4M X 200M / N1
9,00 st
4760,00 SEK
2,00 st
4760,00 SEK
FIBERDUK TS30 300 KVM 2M 2M X 150M / N2
29,00 st
2320,00 SEK
FIBERDUK TS30 500 KVM 5M 5M X 100M / N2
29,00 st
3870,00 SEK
FIBERDUK TS30 600 KVM 4M 4M X 150M / N2
36,00 st
4645,00 SEK
11,00 st
4645,00 SEK
FIBERDUK TS50 500 KVM 5M 5M X 100M / N3
18,00 st
5020,00 SEK
Fiberduk - Bit
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
Jordbrotippen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 BIT 5M 5M X 150M / N1
530,00 kvm
11,90 SEK
FIBERDUK TS30 BIT 5M 5X X 100M / N2
298,00 kvm
15,40 SEK

Vägsalt

Varuslag Mängd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID SÄCK / 1 KBM 1000
22,00 st
3752,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek längd / bredd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 5,5 M X 0,90 M 800
54,00 st
40,00 SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BARKMULL 0-10 570
205,57 ton
466,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 220
86,76 ton
1308,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 420
59,32 ton
947,00 SEK
  • Jordbrotippen Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro  |  Hitta hit
  • Hanvedsmossen Hummeltorpsvägen 5 147 91 Grödinge   |  Hitta hit