Lagersaldo

Uppdaterad: 2020-11-26 21:15:12

  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 0,00 | 130,00 SEK 235,60 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-4 0,00 | 130,00 SEK 1282,55 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-8 0,00 | 130,00 SEK 204,11 | 130,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS 0-16 1407,03 | 124,00 SEK
BERGKROSS 0-32 2521,46 | 117,00 SEK
BERGKROSS 0-63 1435,42 | 107,00 SEK
BERGKROSS 0-90 1205,09 | 101,00 SEK
BERGKROSS 0-200 791,30 | 90,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 0,00 | 225,00 SEK
MAKADAM 4-8 264,79 | 195,00 SEK
MAKADAM 8-16 3692,29 | 165,00 SEK
MAKADAM 16-32 106,22 | 138,00 SEK
MAKADAM 32-63 1181,64 | 127,00 SEK
MAKADAM 32-90 866,24 | 120,00 SEK
MAKADAM 63-90 886,18 | 123,00 SEK
MAKADAM 90-150 2000,00 | 117,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 140,95 | 30,00 SEK 711,48 | 20,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 290,79 | 20,00 SEK 2113,09 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-63 0,00 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-150 0,00 | 10,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-63 0,00 | 25,00 SEK 0,00 | 25,00 SEK
BETONGKROSS 0-90 0,00 | 20,00 SEK 2361,80 | 20,00 SEK
BETONGKROSS 0-200 0,00 | 10,00 SEK 0,00 | 10,00 SEK
ÅV-mix
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ÅV-MIX 0-63 0,00 | 40,00 SEK 1158,44 | 40,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 0,00 | 35,00 SEK 1482,43 | 35,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 0,00 | 25,00 SEK 164,17 | 25,00 SEK
Grusprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 111,37 | 185,00 SEK 8290,38 | 130,00 SEK
NATURSINGEL 5-16 268,81 | 190,00 SEK 1453,48 | 150,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 1054,95 | 110,00 SEK
NATURSTEN 32-63 1363,30 | 127,00 SEK
NATURSTEN 63-90 863,91 | 123,00 SEK
NATURSTEN 90-200 0,00 | 117,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 205,68 | 149,00 SEK 6328,33 | 110,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 8,36 | 40,00 SEK 30,60 | 40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0,00 | 45,00 SEK 0,00 | 45,00 SEK
JORDFYLLNING 0-63 101,98 | 0,00 SEK 1372,24 | 0,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-200 135,68 | 0,00 SEK 111,98 | 0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 197,36 | 110,00 SEK 534,74 | 110,00 SEK

Hasselfors

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
0710 GRÄSMATTEJORD 264,32 | 304,00 SEK 2005,46 | 264,00 SEK
0711 GRÄSMATTEJORD BIO 366,83 | 329,00 SEK 3000,00 | 289,00 SEK
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO 17,84 | 334,00 SEK
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 238,92 | 309,00 SEK
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG 598,16 | 322,00 SEK
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG 368,39 | 394,00 SEK 3000,00 | 354,00 SEK
0720 RABATTJORD 35,20 | 698,00 SEK
0721 K-DRESS JORD 4,50 | 553,00 SEK
0725 RHODODENDRONJORD 89,36 | 736,00 SEK
0727 FRILANDSJORD 59,94 | 486,00 SEK
0730 VÄXTJORD TYP A 237,61 | 373,00 SEK 2500,00 | 333,00 SEK
0731 MINERALJORD 198,39 | 282,00 SEK 850,00 | 242,00 SEK
0732 VÄXTJORD TYP B 834,24 | 352,00 SEK
0733 MINERALJORD TYP C 0,00 | 978,00 SEK
0734 VÄXTJORD TYP C 303,66 | 1282,00 SEK
0735 VÄXTJORD TYP D 69,20 | 327,00 SEK
0738 ÄNGSJORD 500,51 | 318,00 SEK
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 0,00 | 465,00 SEK
CITYKROSS 2-6 221,06 | 899,00 SEK
CITYKROSS 4-8 0,00 | 851,00 SEK
CITYKROSS 8-16 0,00 | 678,00 SEK
CITYKROSS 16-32 0,00 | 640,00 SEK
CITYKROSS 32-63 79,34 | 615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 246,32 | 627,00 SEK

Fiberduk

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 HEL 2M 4000,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 4M 8800,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 5M 14250,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 2M 9300,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 4M 12000,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 5M 4500,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS50 HEL 5M 0,00 | 8,65 SEK

Vägsalt

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID 4,00 | 3074,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 35,00 | SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
BARKMULL 0-10 106,50 | 340,00 SEK
BIOKOL 1,5 KBM 23,00 | 4350,00 SEK
BIOKOL EBC 1,86 KMB 30,00 | 5394,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 135,18 | 255,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 88,02 | 330,00 SEK
  • ** Kan innehålla krossad natursten
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro | 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se