Lagersaldo och prislista!

Uppdaterad: 2022-06-30 03:36

  • * Beställningsvaror blandas tisdagar och torsdagar, order senast kl. 14.00 och kan hämtas tidigast dag efter blandning. Beställs via e-post: info@haeab.se.
  • ** Beställningsvara, Citykross 4-8 minsta mängd 24 ton, Citykross 8-16, 16,32, 90-150 minsta mängd 38 ton. Citykross 32-63 minsta mängd 39 ton, Regnbädd växtjord minsta mängd 24 ton, Regnbädd mineral 8-16 minsta mängd 30,5 ton, Regnbädd mineral 32-63 minsta mängd 31,5 ton, Bioboost minsta mängd 2,3 ton. 
  • *** Kan innehålla krossad natursten.
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB, Lillsjövägen 23, 136 50 Jordbro | Telefon: 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 1600
7743,24 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1600
2613,33 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-8 1600
373,82 ton
156,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS *** 0-16 1700
2464,86 ton
149,00 SEK
BERGKROSS 0-32 1700
14509,38 ton
141,00 SEK
BERGKROSS 0-63 1750
305,71 ton
128,00 SEK
BERGKROSS 0-90 1750
2578,06 ton
121,00 SEK
BERGKROSS 0-200 1700
718,64 ton
108,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 1400
998,51 ton
275,00 SEK
MAKADAM 4-8 1400
2666,46 ton
234,00 SEK
MAKADAM 8-16 1400
4470,42 ton
198,00 SEK
MAKADAM 16-32 1400
2426,55 ton
166,00 SEK
MAKADAM 32-63 1430
1186,74 ton
152,00 SEK
MAKADAM 32-90 1410
477,06 ton
144,00 SEK
MAKADAM 63-90 1400
1830,24 ton
148,00 SEK
MAKADAM 90-150 1400
698,68 ton
135,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 1530
1478,54 ton
24,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 1600
0,00 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-150
0,00 ton
12,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-90 1600
799,06 ton
24,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
30,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-200
0,00 ton
12,00 SEK
ÅV-mix
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
ÅV-MIX 0-63 1600
690,31 ton
48,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 1700
2162,59 ton
42,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 1700
0,00 ton
30,00 SEK
Grusprodukter
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRUSFYLLNING 90/10 ÅV 0-16 1700
1229,77 ton
0,00 SEK
KABELSAND 0-4 1500
4165,30 ton
156,00 SEK
NATURSINGEL 5-16 1700
2327,56 ton
180,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 1600
1233,95 ton
132,00 SEK
NATURSTEN 32-63 1600
1218,74 ton
152,00 SEK
NATURSTEN 63-90 1660
616,39 ton
148,00 SEK
NATURSTEN 90-200 1660
547,16 ton
330,00 SEK
NATURSTEN 300-800 1450
100,38 ton
330,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 1800
34827,88 ton
132,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 1500
2912,92 ton
40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0-70 1300
1142,70 ton
45,00 SEK
JORDFYLLNING 0-32 1700
170,70 ton
10,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-63 1600
0,00 ton
0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 1500
518,99 ton
132,00 SEK

Hasselfors

Gräsytor, anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD 0701 1300
342,43 ton
302,00 SEK
GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD 0710 1300
324,86 ton
303,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A * 0702 1300
0,00 ton
365,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B * 0703 1250
0,00 ton
426,00 SEK
UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 * 0741 1450
0,00 ton
555,00 SEK
ÄNGSGRUS 0737 1500
500,00 ton
263,00 SEK
ÄNGSJORD 0738 1400
433,14 ton
359,00 SEK
Gräsytor, skötsel
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
K-DRESS 0721 1050
89,12 ton
672,00 SEK
Växtbäddar - Anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
FRILANDSJORD 0727 1000
105,72 ton
589,00 SEK
RABATTJORD 0720 700
140,58 ton
775,00 SEK
RHODODENDRONJORD 0725 800
306,37 ton
736,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E BOOST * 0718 1200
0,00 ton
555,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E MINERALGÖDSLAD 0716 1200
76,80 ton
392,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD 0717 1200
338,87 ton
367,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 0715 1200
287,66 ton
372,00 SEK
Växtbäddar - AMA-jordar för busk- och trädplantering
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
VÄXTJORD TYP A 0730 1250
587,42 ton
363,00 SEK
VÄXTJORD TYP B 0732 1250
79,46 ton
422,00 SEK
VÄXTJORD TYP C 0734 1000
361,66 ton
1282,00 SEK
VÄXTJORD TYP D 0735 1300
29,56 ton
404,00 SEK
Växtjordar - mineraljordar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MINERALJORD TYP A 0731 1400
384,44 ton
280,00 SEK
MINERALJORD TYP B 0739 1700
367,49 ton
259,00 SEK
MINERALJORD TYP C * 0733 1200
0,00 ton
978,00 SEK
Regnbäddar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
REGNBÄDD VÄXTJORD ** 0792 1400
0,00 ton
914,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 8-16 ** 07930816 1700
0,00 ton
745,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 32-63** 07933263 1700
0,00 ton
677,00 SEK
Citykross
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
CITYKROSS 2-6 07970206 1300
95,64 ton
938,00 SEK
CITYKROSS 4-8 ** 07970408 1300
0,00 ton
871,00 SEK
CITYKROSS 8-16 ** 07970816 1400
0,00 ton
678,00 SEK
CITYKROSS 16-32 ** 07971632 1500
9,56 ton
640,00 SEK
CITYKROSS 32-63 ** 07973263 1500
0,00 ton
615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 07973290 1500
202,67 ton
575,00 SEK
CITYKROSS 90-150 ** 07979015 1700
0,00 ton
554,00 SEK
Övrigt
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BIOKOL 1,5 KBM S0790 780
8,00 ton
4350,00 SEK
BIOKOL EBC 1,9 KBM S0790EBC 420
81,00 ton
5780,00 SEK
BIOKOLBOOST * 0728387 640
0,00 ton
4266,00 SEK
FALLSKYDDSFLIS 5-30 0752 400
44,31 ton
1916,00 SEK

Fiberduk

Fiberduk - Hel rulle
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
FIBERDUK TS09 750 KVM 5M 5M X 150M / N1
21,00 st
4463,00 SEK
FIBERDUK TS09 800 KVM 4M 4M X 200M / N1
14,00 st
4760,00 SEK
FIBERDUK TS30 300 KVM 2M 2M X 150M / N2
FIBERDUK TS30 500 KVM 5M 5M X 100M / N2
FIBERDUK TS30 600 KVM 4M 4M X 150M / N2
45,00 st
4645,00 SEK
FIBERDUK TS50 500 KVM 5M 5M X 100M / N3
Fiberduk - Bit
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 BIT 5M 5M X 150M / N1
FIBERDUK TS30 BIT 5M 5X X 100M / N2

Vägsalt

Varuslag Mängd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID SÄCK / 1 KBM 1000

Uthyrning

Varuslag Storlek längd / bredd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 5,5 M X 0,90 M 800
12,00 st
40,00 SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (kbm)
Pris/kbm (SEK)
BARKMULL 0-10 540
241,00 kbm
340,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 220
251,00 kbm
269,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 720
324,92 kbm
330,00 SEK
  • Jordbrotippen Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro  |  Hitta hit
  • Hanvedsmossen Hummeltorpsvägen 5 147 91 Grödinge   |  Hitta hit