Lagersaldo

Uppdaterad: 2021-01-18 15:19:55

  • * Beställningsvara.
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 500,00 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1130,26 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-8 1149,99 | 130,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS 0-16 9322,78 | 124,00 SEK
BERGKROSS 0-32 5474,83 | 117,00 SEK
BERGKROSS 0-63 9133,68 | 107,00 SEK
BERGKROSS 0-90 667,66 | 101,00 SEK
BERGKROSS 0-200 239,35 | 90,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 0,00 | 225,00 SEK
MAKADAM 4-8 464,19 | 195,00 SEK
MAKADAM 8-16 7489,20 | 165,00 SEK
MAKADAM 16-32 257,12 | 138,00 SEK
MAKADAM 32-63 608,19 | 127,00 SEK
MAKADAM 32-90 866,24 | 120,00 SEK
MAKADAM 63-90 1428,86 | 123,00 SEK
MAKADAM 90-150 1456,44 | 117,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 391,24 | 20,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 1616,13 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-63 0,00 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-150 0,00 | 10,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-63 0,00 | 25,00 SEK
BETONGKROSS 0-90 0,00 | 20,00 SEK
BETONGKROSS 0-200 0,00 | 10,00 SEK
ÅV-mix
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ÅV-MIX 0-63 206,77 | 40,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 1121,37 | 35,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 26,19 | 25,00 SEK
Grusprodukter
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 7960,28 | 130,00 SEK
NATURSINGEL 5-16 2109,95 | 150,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 968,90 | 110,00 SEK
NATURSTEN 32-63 1363,30 | 127,00 SEK
NATURSTEN 63-90 863,91 | 123,00 SEK
NATURSTEN 90-200 0,00 | 117,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 11849,11 | 110,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 3000,00 | 40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 5000,00 | 45,00 SEK
JORDFYLLNING 0-63 2903,14 | 0,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-200 3111,98 | 0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 120,38 | 110,00 SEK

Hasselfors

Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
0710 GRÄSMATTEJORD 207,78 | 264,00 SEK
0711 GRÄSMATTEJORD BIO 536,53 | 289,00 SEK
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO 0,00 | 334,00 SEK
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 127,30 | 309,00 SEK
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG 1624,02 | 322,00 SEK
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG 904,74 | 354,00 SEK
0720 RABATTJORD 35,20 | 698,00 SEK
0721 K-DRESS JORD 0,00 | 553,00 SEK
0725 RHODODENDRONJORD 34,88 | 736,00 SEK
0727 FRILANDSJORD 35,00 | 486,00 SEK
0730 VÄXTJORD TYP A 0,00 | 333,00 SEK
0731 MINERALJORD 135,19 | 242,00 SEK
0732 VÄXTJORD TYP B 488,44 | 352,00 SEK
0733 MINERALJORD TYP C * 0,00 | 978,00 SEK
0734 VÄXTJORD TYP C 242,37 | 1282,00 SEK
0735 VÄXTJORD TYP D 92,92 | 327,00 SEK
0738 ÄNGSJORD 74,26 | 318,00 SEK
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 0,00 | 465,00 SEK
CITYKROSS 2-6 63,26 | 899,00 SEK
CITYKROSS 32-63 48,08 | 615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 178,67 | 627,00 SEK
CITYKROSS * 4-8 0,00 | 851,00 SEK
CITYKROSS * 8-16 0,00 | 678,00 SEK
CITYKROSS * 16-32 0,00 | 640,00 SEK

Fiberduk

Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 HEL 2M
FIBERDUK TS09 HEL 4M
FIBERDUK TS09 HEL 5M
FIBERDUK TS30 HEL 2M
FIBERDUK TS30 HEL 4M
FIBERDUK TS30 HEL 5M
FIBERDUK TS50 HEL 5M

Vägsalt

Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID

Uthyrning

Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 21,00 | SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Hanvedsmossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
BARKMULL 0-10 142,50 | 340,00 SEK
BIOKOL 1,5 KBM 36,00 | 4350,00 SEK
BIOKOL EBC 1,86 KMB 185,00 | 5394,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 186,18 | 255,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 216,52 | 330,00 SEK
  • ** Kan innehålla krossad natursten
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro | 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se