Lagersaldo

Uppdaterad: 2021-01-18 15:19:55

  • * Beställningsvara.
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 500,00 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1130,26 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-8 1149,99 | 130,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS 0-16 9322,78 | 124,00 SEK
BERGKROSS 0-32 5474,83 | 117,00 SEK
BERGKROSS 0-63 9133,68 | 107,00 SEK
BERGKROSS 0-90 667,66 | 101,00 SEK
BERGKROSS 0-200 239,35 | 90,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 0,00 | 225,00 SEK
MAKADAM 4-8 464,19 | 195,00 SEK
MAKADAM 8-16 7489,20 | 165,00 SEK
MAKADAM 16-32 257,12 | 138,00 SEK
MAKADAM 32-63 608,19 | 127,00 SEK
MAKADAM 32-90 866,24 | 120,00 SEK
MAKADAM 63-90 1428,86 | 123,00 SEK
MAKADAM 90-150 1456,44 | 117,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 245,69 | 30,00 SEK 391,24 | 20,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 290,09 | 20,00 SEK 1616,13 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-63 0,00 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-150 0,00 | 10,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-63 0,00 | 25,00 SEK 0,00 | 25,00 SEK
BETONGKROSS 0-90 0,00 | 20,00 SEK 0,00 | 20,00 SEK
BETONGKROSS 0-200 0,00 | 10,00 SEK 0,00 | 10,00 SEK
ÅV-mix
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ÅV-MIX 0-63 0,00 | 40,00 SEK 206,77 | 40,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 0,00 | 35,00 SEK 1121,37 | 35,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 0,00 | 25,00 SEK 26,19 | 25,00 SEK
Grusprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 156,05 | 185,00 SEK 7960,28 | 130,00 SEK
NATURSINGEL 5-16 278,30 | 190,00 SEK 2109,95 | 150,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 968,90 | 110,00 SEK
NATURSTEN 32-63 1363,30 | 127,00 SEK
NATURSTEN 63-90 863,91 | 123,00 SEK
NATURSTEN 90-200 0,00 | 117,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 697,78 | 149,00 SEK 11849,11 | 110,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 308,36 | 40,00 SEK 3000,00 | 40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0,00 | 45,00 SEK 5000,00 | 45,00 SEK
JORDFYLLNING 0-63 118,32 | 0,00 SEK 2903,14 | 0,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-200 203,18 | 0,00 SEK 3111,98 | 0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 329,54 | 110,00 SEK 120,38 | 110,00 SEK

Hasselfors

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
0710 GRÄSMATTEJORD 257,06 | 304,00 SEK 207,78 | 264,00 SEK
0711 GRÄSMATTEJORD BIO 370,20 | 329,00 SEK 536,53 | 289,00 SEK
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO 0,00 | 334,00 SEK
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 127,30 | 309,00 SEK
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG 1624,02 | 322,00 SEK
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG 359,68 | 394,00 SEK 904,74 | 354,00 SEK
0720 RABATTJORD 35,20 | 698,00 SEK
0721 K-DRESS JORD 0,00 | 553,00 SEK
0725 RHODODENDRONJORD 34,88 | 736,00 SEK
0727 FRILANDSJORD 35,00 | 486,00 SEK
0730 VÄXTJORD TYP A 257,28 | 373,00 SEK 0,00 | 333,00 SEK
0731 MINERALJORD 251,46 | 282,00 SEK 135,19 | 242,00 SEK
0732 VÄXTJORD TYP B 488,44 | 352,00 SEK
0733 MINERALJORD TYP C * 0,00 | 978,00 SEK
0734 VÄXTJORD TYP C 242,37 | 1282,00 SEK
0735 VÄXTJORD TYP D 92,92 | 327,00 SEK
0738 ÄNGSJORD 74,26 | 318,00 SEK
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 0,00 | 465,00 SEK
CITYKROSS 2-6 63,26 | 899,00 SEK
CITYKROSS 32-63 48,08 | 615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 178,67 | 627,00 SEK
CITYKROSS * 4-8 0,00 | 851,00 SEK
CITYKROSS * 8-16 0,00 | 678,00 SEK
CITYKROSS * 16-32 0,00 | 640,00 SEK

Fiberduk

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 HEL 2M 3200,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 4M 7400,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 5M 11250,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 2M 9300,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 4M 11400,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 5M 500,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS50 HEL 5M 500,00 | 8,65 SEK

Vägsalt

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID 3,00 | 3074,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 21,00 | SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
BARKMULL 0-10 142,50 | 340,00 SEK
BIOKOL 1,5 KBM 36,00 | 4350,00 SEK
BIOKOL EBC 1,86 KMB 185,00 | 5394,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 186,18 | 255,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 216,52 | 330,00 SEK
  • ** Kan innehålla krossad natursten
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro | 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se