MENY

Bergkross innehåller alla kornstorlekar från noll och uppåt, det används till uppställningsplaner, vägar, hårt packade gångar mm.

Makadam är material utan nollfraktion, det används till dränering, garageplaner och gångar mm.

Stenmjöl är de finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg. Stenmjöl kan användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar, gårdsplaner, fotbollsplaner mm.

Naturmaterial, används som skyddsfyllning i rörgravar, till ridbanor, plattsättning mm.

Vi krossar, metallavskiljer, siktar och sorterar till nya användbara fraktioner. Återvunnet material kan många gånger ersätta bergkross, används till uppställningsplaner, vägar mm. Om du väljer att använda återvunnet material bidrar du eller ditt företag till att hushålla med våra naturresurser.